Zakelijk

Waarom bewegen?

Een maatschappij waarin veel wordt geautomatiseerd, en de verandering van een producten- naar een diensteneconomie vraagt steeds minder beweging van de werknemers. Werknemers zitten veel achter hun computer, in de auto, tijdens de lunch en bewegen daarnaast weinig. Dit heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid en dit heeft ook gevolgen voor uw bedrijf.

Meer dan de helft van de Nederlanders beweegt te weinig. Het zittend bestaan van veel werknemers is een sluipmoordenaar. Stil zitten is hier letterlijk achteruitgang: werknemers die weinig bewegen, verzuimen aantoonbaar meer en vergroten hun kans op chronische aandoeningen. De komende jaren wordt het bedrijfsleven geconfronteerd met een vergrijzende en steeds krapper wordende arbeidmarkt. De vraag is hoe werkgevers hun personeel duurzaam inzetbaar houden? Een actief beweegbeleid kan daaraan een zeer effectieve en renderende bijdrage leveren. Volgens het onderzoek Bewegen en gezondheid (2011 - TNO/PwC) kan BV Nederland volgens het economietrisch model 380 tot 930 miljoen besparen als medewerkers meer bewegen en sporten.

Voordelen van bewegen voor uw bedrijf en personeel

Dat voldoende bewegen goed is voor de gezondheid is inmiddels breed bekend. Een goede conditie hoort bij veilig en prettig werken. Ook vanuit bedrijfsperspectief is het daarom aantrekkelijk om werknemers bewegen te stimuleren. Wellicht is het zelfs het goedkoopste middel dat u kunt inzetten om een aantal relevante doelen te halen.

 • daling ziekteverzuim
 • minder (uitval door) rugklachten en RSI
 • meer ontspannen en minder gestresst personeel
 • meer tevreden personeel
 • gezonder, fitter, productiever personeel
 • minder verloop, grotere binding van uw werknemers
 • positief imago van uw bedrijf, grotere aantrekkingskracht van uw bedrijf voor nieuw personeel (goede secundaire arbeidsvoorwaarden)

(bron: TNO)

Bewegen en wetenschappelijk onderzoek

Het is leuk, eenvoudig, iedereen kan het en het is makkelijk in te passen in het dagelijks leven (ook op het werk); bewegen! Bewust en voldoende bewegen vergroot de kwaliteit van het leven. Er wordt zelfs gezegd dat bewegen het beste medicijn is. Uit een 3-jarig Amerikaans onderzoek onder 740.000 personen is gebleken dat slimme activiteitenmeters / fitness trackers gezondheidsrisico's reduceert met 22%. De (digitale) gezondheidsprogramma's blijken nog effectiever te zijn in combinatie met een beloning.

Maak bewegen onderdeel van je leefstijl en een ieder heeft hier profijt van, ook u als werkgever. We hebben enkele wetenschappelijke artikelen en onderzoeken gevonden die dieper ingaan op welke invloed bewegen heeft op ons fysiek, mentaal en sociaal vermogen. En ook wat de gezondheidsgevolgen zijn bij lichamelijke inactiviteit.

Meer informatie


Wat beweegze voor uw bedrijf kan betekenen: gezonde(re) medewerkers

Bewegen wordt in toenemende mate gezien als de sleutel tot gezonder leven. Doorgaans gaat dit gepaard met adviezen en de opmerking dat mensen 'te weinig'  bewegen. Beweegze wil uw medewerkers helpen bewuster en meer te bewegen, maar gaat er vooral vanuit dat uw medewerkers al bewegen.

Beweegze kiest daarbij expliciet voor een positieve insteek, waarbij iedere beweging wordt beloond en medewerkers worden uitgedaagd om doelen te stellen gericht op groei. Hoe groot deze groei is bepalen uw medewerkers zelf. We laten ons hierbij niet leiden door normen, hoe goed deze ook zijn onderbouwd.

zakelijk2

Bewegen met beweegze

Beweegze bestaat uit een geavanceerde beweegmeter met usb-adapter, een (persoonlijk) online platform beweegze.nl, contactpersoon en een webshop. De beweegmeter wordt op het lichaam gedragen en registreert alle bewegingen. Door middel van de usb-adapter kunnen resultaten direct ge-upload worden naar beweegze.nl. 

Iedere beweging loont!

Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van beweegze. De belangrijkste beloning zit natuurlijk in het bewegen zelf en in het bereiken van de persoonlijke doelen die deelnemers zelf hebben gesteld.

Daarnaast vertaalt beweegze iedere beweging die men maakt en registreert in credits. Deze credits kunnen worden gebruikt om in de Beweegshop producten met een aantrekkelijke korting aan te schaffen. De prijs die in de exclusieve beweegshop wordt betaald ligt altijd 10 tot 40% lager dan de normale winkelprijzen. Op deze manier maken we bewegen ook financieel lonend.


Vragen die bedrijven aan ons stellen...

 • Moet ik mij als werkgever gaan bemoeien met de leefstijl van het personeel, dat is toch een privézaak?
 • Op mijn bedrijf wordt al zoveel bewogen, waarom zou ik me hiermee bezighouden?
 • Alles wat ik organiseer trekt toch vooral diegenen die al actief zijn, dat is toch weggegooid geld?
 • Ik kan mijn mensen toch niet gaan dwingen meer te bewegen?
 • Worden we van wandelen echt gezond? Moet iedereen niet gewoon gaan fitnessen?

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten hoe u beweegze in uw organisatie kunt inzetten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ook voor zorgprofessionals biedt het beweegze programma de mogelijkheid om mensen verantwoord, door middel van begeleid bewegen, naar een ander doel te begeleiden zoals bijvoorbeeld fit voor een operatie of behandeling. We denken dan aan obesitas en orthopedie patienten, maar ook herstel na een interventie of trauma.